x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA391 Ravinto ja ravinnon hyödyntäminen 8 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen ravitsemuksen perusasiat. Hän tietää ruoansulatuskanavan rakenteen ja toiminnan, rasvojen ja alkoholin aineenvaihdunnan sekä farmakologian perusteet.
Opiskelija kykenee suorittamaan tavallisen potilaalle tehtävän vatsan alueen tutkimuksen ja hän osaa haastatella potilasta hänen ravintotottumuksistaan (ravintoanamneesi).

Sisältö

Ihmisen ravintoaineiden tarpeet, ravinnon koostumuksen arviointi, ravinnonoton säätely ja sen häiriöt sekä ravinnon yhteydet tiettyihin sairauksiin. Ruoansulatuskanavan rakenne ja toiminta ja toiminnan säätely. Rasvojen aineenvaihdunta. Alkoholin aineenvaihdunta. Farmakologian peruskäsitteet, vierasaineiden imeytyminen ja ruoansulatuskanavaan vaikuttavat lääkeaineet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Ryhmätyöt 3 op, kliiniset taidot -työt, pohdintaseminaariin osallistuminen, opiskelu tutor-ryhmissä 3 op, tentti 2 op, ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen yksikkö