x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA341 Hapen saanti 11 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015
LÄÄKA341 Hapen saanti 11 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää verenkierto- ja hengityselimistön rakenteen ja toiminnan sekä näihin toimintoihin liittyvät biokemialliset tapahtumat. Hän ymmärtää elimistön kudosten hapen saannin ja hiilidioksidin poiston turvaamisen eri olosuhteissa ja tuntee soluhengityksen ja hemoglobiinin rakenteen ja toiminnan. Hän tuntee sydämen, keuhkojen ja verisuonten kliinisen tutkimisen menettelyt ja on alkanut harjoitella näitä taitoja. Hän on alkanut harjoitella sydän- ja keuhkosairauksia sairastavien potilaiden haastattelua ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan sydämen ja verisuoniston toimintaa kokonaisuutena sekä verenkierron ja verenpaineiden säätelyä, hengityskaasujen vaihtoa hengityselimistön avulla ja niiden kuljetusta verenkierron mukana sekä näihin liittyviä biokemiallisia tapahtumia. Jaksossa perehdytään alustavasti hapen kiertokulussa ilmeneviin häiriöihin ja hapenpuutteen aiheuttamiin tilanteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 5 op, ryhmätyöt 3 op, pohdintaseminaarit, kliinisten taitojen työt, loppukuulustelu 3 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
LÄÄKA341 Hapen saanti
Lääketieteen yksikkö