x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA221 Lisääntyminen, kasvu ja kehitys 12 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaisuutena ihmisyksilön kasvun ja erilaistumisen solusta yksilöksi. Hän tietää sukusolujen muodostuksen ja hedelmöityksen ja alkionkehityksen varhaisimman vaiheen perusteet. Hän ymmärtää synnytyksen ja lapsen kasvun sekä sosiaalisen kehityksen lapsuudesta murrosikään. Hän tunnistaa parisuhteen, perheen, seksuaalisuuden ja syntyvyyden säännöstelyn merkityksen yksilön kehitykselle. Hän osaa hyödyntää näitä tietoja käytännössä.

Opiskelija tietää äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon perusperiaatteet ja niiden merkityksen lisääntymisen ja kasvun tukena. Hän ymmärtää päätöksentekoon ja toimenpiteisiin liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset potilaan hoitoratkaisujen teossa Hän on alkanut tiedostaa lisääntymisterveyteen liittyviä eettisiä ongelmia. Hän on harjoitellut lapsen ja nuoren kohtaamisen vuorovaikutustaitoja.

Sisältö

Sukusolujen muodostus ja lisääntymiselimistö; yhdyntä ja hedelmöitys; sikiönkehitys; raskaus, synnytys ja vastasyntyneisyyskausi; lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys; kehitysvammaisuus; terveydenhuoltojärjestelmä; etiikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 8 op, harjoitustyöt 2 op, kliinisten taitojen työt, seminaarit, loppukuulustelu 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen yksikkö