x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA922 Solut, kudokset ja niiden toiminta (2006al) 9 op
Vastuutaho
Lääketiede
Vastuuhenkilö
Jakson vastuuhenkilön tiedot yksikön nettisivuilla; Opiskelu-opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Lääketieteen yksikkö
Opetussuunnitelma 2013 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aitotumallisen solun rakenteen ja toiminnan sekä toiminnan säätelyn. Hän tuntee normaalin solun perusrakenteen ja toiminnan sekä soluvauriot ja niiden synnyn. Hän ymmärtää lääketieteellisen tiedon syntyprosessin perusteita.
Opiskelija tuntee lääkärin käyttämät tavalliset potilaan tutkimisen menetelmät ja on alkanut perehtyä potilaan haastatteluun. Hän osaa ottaa verinäytteen ja tuntee laboratorion perusmenetelmät ja työturvallisuuskäytännöt toimiessaan opetuslaboratoriossa.

Sisältö

Solun hienorakenne, kudosten muodostuminen, solun fenotyypin määräytyminen, geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden vaikutus soluun, solun adaptaatiomekanismit, solujen histologinen ja biokemiallinen tutkiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 6 op, ryhmätyöt 1 op, kliinisten taitojen työt, pohdintaseminaarit, käytännön tentti 1 op, loppukuulustelu 1 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa yksikössä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen yksikkö