x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä suorituksena myös opintojakson TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee simultaanitulkkauksen perusteet ja osaa simultaanitulkata työkielillään (suomi-venäjä-suomi) yleisiä aiheita. Hän osaa perustasolla kuiskaustulkkaustekniikan. Hän osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Hän ymmärtää ammattimaisen ja kollegiaalisen käytöksen merkityksen ja osaa neuvoa ja ohjata asiakasta simultaanitulkkauksen järjestelyihin, onnistuneen simultaanitulkkaustoiminnan edellytyksiin ja simultaanitulkin tehtäviin liittyvissä yleisissä asioissa. Lisäksi hän hallitsee tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen.

Sisältö

Simultaanitulkkauksen (laitteellinen ja kuiskaus) perusteet. Kielikohtaiset tulkkausharjoitukset. Tulkkaustoimeksiantoon valmistautuminen, prima vista -tekniikka osana toimeksiantoon valmistautumista ja simultaanitulkkauksessa. Ammattimainen käytös tulkkauskopissa ja kollegiaalinen toiminta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö