x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena edeltävänä opintona: MVKS42E Simultaanitulkkaus I englanti-suomi-englanti, MVKS42S Simultaanitulkkaus I saksa-suomi-saksa tai MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattimaisesti ja kollegiaalisesti osana monikielisen konferenssin tulkkaustiimiä. Hän hallitsee reletulkkauksen ja hahmottaa tulkkauksen aseman osana konferenssikokonaisuutta. Hän ymmärtää konferenssin tulkkausjärjestelyiden perusperiaatteet ja onnistuneen konferenssitulkkauksen edellytykset. Hän ymmärtää perusteellisen valmistautumisen ja kollegiaalisen käytöksen merkityksen onnistuneelle konferenssitulkkaukselle.

Sisältö

Simultaanitulkkaus konferenssitilanteissa, reletulkkaus. Tulkkausjärjestelyt konferensseissa (tiimin kokoaminen ym.). Ammattimainen, kollegiaalinen toiminta osana tulkkitiimiä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö