x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS44E Konsekutiivitulkkaus II englanti-suomi-englanti 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee konsekutiivitulkkauksen ja tulkin muistiinpanotekniikan tietyn erikoisalan viestintätilanteissa. Hän osaa tulkata pidempiä puhejaksoja kattavasti ja sujuvasti, tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Hän hallitsee erikoisalan tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen tekniikan ja erikoisalan terminologiatyön tulkin työn kannalta. Hän osaa lisäksi neuvoa ja ohjata asiakasta kyseisen erikoisalan tyypillisiin tulkkausjärjestelyihin, onnistuneen tulkkaustoiminnan edellytyksiin ja tulkin tehtäviin liittyvissä asioissa.

Sisältö

Erikoisalan konsekutiivitulkkaus, esim. konsekutiivitulkkaus liike-elämän tilanteissa tai tekniikan alalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö