x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi pakollisena edeltävänä opintona: ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi, SAKA8 Käännösviestintä saksa - suomi tai VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ruututekstikääntämisen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tekstitysohjelmaa ja laatia tekstityskonventioiden mukaisia ruututekstejä.

Sisältö

Luento- ja harjoituskurssi, johon sisältyy luentoja ruututekstikääntämisestä ja itsenäisen tekstitystyön tekeminen sekä kirjallisen kommentin laatiminen työprosessista.

Opintojakso toteutetaan monikielisissä ryhmissä. Ryhmätapaamisten lisäksi kukin opiskelija saa käännökseensä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta oman työkielensä opettajalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö