x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lokalisoinnin ammattikenttänä ja tutkimuskohteena sekä osaa analysoida ja arvioida lokalisoituja tuotteita.

Sisältö

Opiskelija perehtyy internationalisoinnin, globalisoinnin ja lokalisoinnin käsitteisiin sekä lokalisoinnin ja kääntämisen väliseen suhteeseen. Kurssilla tehdään mm. verkkosivujen, pelien ja ohjelmistojen lokalisointiin liittyviä analyysi- ja lokalisointiharjoituksia sekä tutustutaan alan työmarkkinoihin, teoriaan ja tutkimukseen. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, harjoitusten hyväksyttävää suorittamista ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gesellschaft für Technische Kommunikation e.V. www.tekom.de (Opettajan kanssa sovittavilta osin.)

Hofstede, Geert. The Hofstede Centre http://geert-hofstede.com (Opettajan kanssa sovittavilta osin.)

O’Hagan, Minako & Mangiron, Carmen 2013. Game Localization. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. (Opettajan kanssa sovittavilta osin.)

Pym, Anthony 2004. The Moving Text: Localization, Translation, and Distribution. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Luettavissa elektronisesti. (Opettajan kanssa sovittavilta osin.)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö