x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia selostuksia monipolvisista aiheista sekä osaa ilmaista itseään tilanteeseen sopivalla tyylillä suullisesti ja kirjallisesti. Hän hallitsee erittäin hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen. Opiskelija osaa pitää valmistetun esityksen, niin että ottaa huomioon kuulijat ja kykenee osallistumaan joustavasti keskusteluun. Hän tuntee myös oman alansa tieteellisen kielen ilmaisutavat ja pystyy hiomaan tuottamiensa tekstien kieliasua.

Sisältö

Keskustelua nykypäivän Venäjää koskevista aiheista opiskelijoiden valmisteleman materiaalin perusteella sekä kirjallisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi tuntityöskentelyn ja harjoitustehtävien perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö