x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen kirjallisuuden keskeiset kehityslinjat ja osaa tulkita kirjallisuutta venäläisen yhteiskunnan viitekehyksessä 1800-luvulta 1900-luvun loppuun. Hän tuntee venäläisen kirjallisuuden valtavirtaukset sekä keskeisten 1800- ja 1900-lukujen kirjailijoiden elämäkerrat ja tuotannon. Osaa soveltaa kirjallisuuden historian tuntemustaan nykykirjallisuuden, -kulttuurin ja -yhteiskunnan ymmärtämiseen. Opiskelija osaa käyttää tutkimuskirjallisuutta, referoida sitä tutkimuseettisten periaatteiden mukaan ja kirjoittaa lyhyen tieteellisen esityksen.

Sisältö

Katsaus venäläiseen kirjallisuuteen 1800-luvun alusta 1900-luvun loppuun sen historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa edustavan tekstivalikoiman avulla.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö