x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS11 Ruotsinkielisen kirjallisuuden erikoistumiskurssi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää ja osaa eritellä keskeisimmät kirjallisuustieteen teoriat myös historiallisesta näkökulmasta

-osaa analysoida ruotsinkielisiä kaunokirjallisia tekstejä soveltuvien teorioiden pohjalta

-osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaakseen tieteellisen esseen valitsemastaan kirjallisuusaiheesta.

Sisältö

Tekstiorientoituneet sekä kontekstia fokusoivat teoriat. Kaunokirjalliset tekstit teoreettisen analyysin kohteena.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö