x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS9 Multimodaaliset tekstit 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan pohjoismaisten kielten perus- ja aineopintojen suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista. Suositellaan opintojakson POHS3 retoriikka- ja argumentaatioanalyysi suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tunnistaa multimodaalisen tekstintutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja osaa selittää niitä

-osaa nimetä tekstintutkimuksessa ja kuva-analyyseissä käytettäviä menetelmiä

-osaa tehdä tulkintoja ja päätelmiä tekstin ja kuvan välisestä vuorovaikutuksesta sekä modaliteettien vahvuuksista ja heikkouksista

-osaa suunnitella ja toteuttaa multimodaalisen analyysin, jossa käyttää jotakin oppimaansa menetelmää.

Sisältö

Multimodaalisen tekstintutkimuksen käsitteet ja menetelmät, kuva-analyysit

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö