x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV5 Harjoittelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin jonkin oppilaitoksen S2-opetuksen arkea. Hänellä on kokemusta suomen kielen opettamisesta toisena kielenä. Hän osaa suunnitella omaa opetustaan kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan. Hänellä on kuva siitä, millaisia käytännön haasteita S2-opetukseen liittyy. Hän osaa soveltaa muissa opintojaksoissa saamiansa tietoja ja taitoja käytännön opetuksessa.

Sisältö

Harjoitteluun sisältyy mm. opetuksen seuraamista, opetuksen suunnittelua ja omien opetustuokioiden ja -tuntien pitämistä. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö