x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Voi suorittaa myös samanaikaisesti jakson SUOV1 kanssa.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielitaidon arvioinnin perusteet ja erilaisia arviointitapoja. Hän osaa analysoida kielitaidon käsitettä ja tuntee kielitaidon eri osa-alueet. Hän tunnistaa ja tiedostaa vakiintuneiden opetuskäytäntöjen, oppimateriaalien ja arviointikäytänteiden taustalla vaikuttavia käsityksiä ja ideologioita.

Opiskelija osaa käyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän kielitaidon arvioimisessa. Hän tunnistaa ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksissa niitä piirteitä, joiden perusteella kielitaitoa arvioidaan. Hän osaa arvioida ei-äidinkielisen kielenkäyttäjän tuotoksia systemaattisesti, objektiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän tiedostaa, miten arviointi vaikuttaa oppimiseen, ja osaa suunnitella opetusta ja arviointia siten, että ne tukevat toisiaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja arviointiharjoituksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssin voi suorittaa vain osallistumalla kontaktiopetukseen. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö