x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS3 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KIRKTTS3 Seminaari 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa omaa tieteellisten konventioiden mukaista tutkimustekstiä. Opiskelija harjaantuu oman metodin soveltamisen ohella perustellun, hyvää tieteellistä käytäntöä noudattavan palautteen antamisessa ja tieteellisessä keskustelussa.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti työelämää.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee ja syventää tieteellisiä valmiuksia tutkielman kirjoittamiseksi. Opiskelija aloittaa seminaarissa tutkielman suunnittelun ja kirjoittamisen. Opiskelija osallistuu maisterivaiheen HOPS-ohjaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vähintään kahden periodin mittainen seminaari. Hyväksytty seminaariesitelmä, esitelmän opponointi sekä aktiivinen seminaarityöskentely, jotka mahdollistavat siirtymisen tutkielmaseminaariin. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Seminaariesitelmän aiheesta keskustellaan professorin kanssa vastaanotolla ennen seminaarin aloittamista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KIRKTTS3 Seminaari
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KIRKTTS3 Seminaari
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö