x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi ja kehittää valitsemaansa kirjallisuushistorialliseen ilmiöön keskittyvää tutkimusta ajantasaisesta tutkimuksellisesta näkökulmasta.Opiskelija tunnistaa kirjallisten virtausten kansainvälisiä kehityskulkuja ja arvioi niitä erityisesti Suomen kirjallisuuden ja kirjallisen elämän ominaispiirteistä käsin. Opiskelija analysoi valitsemansa aikakauden kirjallisuutta ja kirjallisuuskeskustelua ja pystyy kommentoimaan aikakautta koskevaa tutkimusta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kattavaan valikoimaan jotakin kirjallisuushistoriallista ilmiötä koskevaa tutkimuskirjallisuutta sekä kiinnostuksensa mukaiseen valikoimaan kaunokirjallisia ja tutkimuksellisia aikalaistekstejä. Opiskelija tulkitsee historiallisia tekstejä kontekstoiden niitä sekä kulttuuriseen että tieteenteoreettiseen muutokseen ja vertailee aikakautta koskevia tutkimuksia arvioiden niiden tapoja jäsentää ja käsitteellistää kirjallisuutta ja kirjallista kulttuuria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö