x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS2A Kirjallisuushistoriallinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi tapoja tehdä kirjallisuushistoriallista tutkimusta yleishistorioina tai tapaustutkimuksina. Opiskelija analysoi kirjallisten ilmiöiden ja kirjallisuuden tutkimusmenetelmien välisiä suhteita eri aikoina ja eri kulttuurisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää tieteenhistoriallista kehitystä sekä soveltaa ja muokkaa tapoja ymmärtää kirjallisuushistoria ja tehdä kirjallisuushistoriallista tutkimusta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valintansa mukaiseen kirjallisuushistorialliseen ongelmaan tutustumalla sitä erittelevään tai soveltavaan tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö