x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS2 Metodologia 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
POHS2 Metodologia 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–tuntee nordistiikalle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja osaa selittää niiden ominaispiirteitä

–ymmärtää käsitteiden merkityksen osana menetelmien tieteenfilosofista taustaa

–osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta eri tutkimusaiheisiin

-osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen

–osaa valita aiheeseensa soveltuvan menetelmän ja käyttää sitä asianmukaisella tavalla

-osaa arvioida toisten käyttämiä tutkimusmenetelmiä ja niiden toimivuutta valitun tutkimusaiheen osalta

Sisältö

Tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen sekä käsitteiden merkitys tutkimusmetodologiassa

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö