x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee muutamia venäläisen kirjallisuuden klassikkoteoksia, niiden syntykontekstin ja kirjailijoiden elämäkerrat.

Sisältö

Luentoja venäläisestä kaunokirjallisuudesta ja niihin liittyviä harjoituksia (Tverin kieliharjoitteluohjelmassa) TAI itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen Tverin kieliharjoitteluohjelmassa tai johonkin muuhun vaihto-ohjelmaan tai kielikurssiin sisältyvän vastaavan opintojakson suorittaminen. TAI Kirjallinen tentti JA essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista on nähtävissä tutkinto-ohjelman kotisivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö