x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA1 Kirjallisuuden teoria 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä kirjallisuustieteen historiallisia kehityslinjoja, teoreettisia suuntia ja tutkimuksen klassikoita. Opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan tieteenalalla käytyä teoreettista keskustelua oman tutkimuksellisen suuntautumisen hahmottamiseksi.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen teoriakenttään ja eri tutkimussuuntauksiin sekä kirjallisuudesta käytyyn teoreettiseen keskusteluun. Jakso koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuden teorian suuntia (2 op) ja kirjallisuustieteen klassikoita (3 op). Molemmat näistä voi suorittaa joko luentokurssilla tai kirjatenttinä. Osat suositellaan suoritettaviksi samanaikaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuden teorian suuntia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Kirjallisuustieteen klassikoita  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Osat: kirjallisuuden teorian suuntia (2 op) ja kirjallisuustieteen klassikoita (3 op). Molemmat näistä voi suorittaa joko luentokurssilla tai kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö