x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin vaiheet sekä tekijät, jotka vaikuttavat konkreettisen käännöksen onnistumiseen, ja tunnistaa eri tekstilajeihin liittyviä ongelmia. Hän pystyy ymmärtämään apuvälineitä käyttäen yleiskielisiä Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä venäläisiä mediatekstejä ja tunnistaa tekstien morfologisia ja syntaktisia rakenteita.

Sisältö

Käännösprosessin tarkastelu konkreettisin esimerkein, käännösten arviointi, käännösteoreettisen ajattelun kehittäminen, yleisluonteisten tekstien kääntäminen venäjästä suomeen. Venäjänkielisten mediatekstien lukeminen, kääntäminen ja niiden kielioppirakenteiden ja sanaston tarkastelu.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus käännösprosessiin  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten arvosanojen painotetusta keskiarvosta. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö