x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Jakson suorittavat opinto-oikeuden ennen syksyä 2010 saaneet varhaiskasvatuksen opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opiskelijan pedagogisiin opintoihin. Myös sellainen opiskelija, jolla on oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin, mutta joka ei halua niitä suorittaa, voi valita tämän opintojakson. Opiskelija suorittaa joko tämän harjoittelun tai pedagogisen harjoittelun, mutta ei molempia jaksoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää ja osaa analysoida organisaation työkulttuurisia ja johtajuuden käytäntöjä
- osaa toimia aktiivisena työyhteisön kehittäjänä
- tunnistaa ja osaa analysoida työn edellyttämää osaamista ja asiantuntijuutta
- opiskelijalla on näkemys siitä, millaisissa työnkonteksteissa varhaiskasvatuksen asiantuntija voi toimia

Sisältö

Jakson aikana opiskelijat perehtyvät varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Tällaisia tehtäväalueita ovat mm. varhaiskasvatuksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, tutkimus, varhaiskasvatus-organisaatioiden ohjaus, hallinto ja johtajuus. Opiskelija toimii aktiivisesti työyhteisön kehittämistyössä.

Toteutustavat

Ryhmä- ja yksilötapaamiset yht. 6 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Osallistuminen ryhmä- ja yksilötapaamisiin (6 t).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö