x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM10 Liikunta 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOM12 Liikunta 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan:
1. Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä sekä ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kasvua
-osaa suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta ja arvioida tätä

Sisältö

Kurssilla perehdytään liikunnan pedagogisiin mahdollisuuksiin tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Pienryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Luento-opetus 4 t
Pienryhmäopetus 18 t
Itsenäinen työskentely 32 t

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A + B
Luento-opetus 2 t
Pienryhmäopetus 26 t
Itsenäinen työskentely 53 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntapedagogiikan perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivisen osallistumisen opetukseen ja essee.

Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A.  (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-Kustannus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisen ryhmä-/yksilötentin suorittaminen.

Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja portfolio.

Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen ryhmä-/yksilötentin ja liikunnallisten taitojen perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytty essee ja portfolio. Mahdollinen arvosanan korottaminen edellyttää liikunnallisten taitojen näyttöä erikseen järjestettävässä, salissa tapahtuvassa, näyttökokeessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A.  (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-Kustannus.

Myöhemmin sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö