x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE4.3 Taidehistoria ja näyttelypedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASLUOE4.3 Soveltava projekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee taidehistorian keskeisten tyylikausien luonteenomaiset piirteet ja tunnistavat tyylikausien keskeiset taiteilijat.
- ymmärtää erilaisten ilmaisutyylien mahdollisuudet henkilökohtaisen ilmaisun ja kuvataiteen opetuksen näkökulmasta.
- osaa käyttää taidemuseoita ja gallerioita oppimisympäristöinä ja osaavat soveltaa toiminnallisia näyttelypedagogisia menetelmiä.

Sisältö

Taidehistoriaan perehdytään kirjallisuuden ja keskustelujen avulla.
Näyttelypedadoginen projekti toteutetaan Tampereen kaupungin kulttuuritoimen (TAITE) ja 1. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 16 t 10 t
Itsenäinen työskentely 89 t 20 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Honour, H. & Fleming, J. 2001. Maailman taiteen historia. Otava.

Sederholm, H. 2000. Tämäkö taidetta. WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö