x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASELOHA Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus 10 op

Yleiskuvaus

Pakollinen opintojakso elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tarkastella kasvatustieteellisen teoriatiedon ja työelämän käytäntöjen kytkentöjä
- tutustuvat kasvatus- ja koulutusalan osaamista edellyttäviin työtehtäviin ja alan organisaatioihin sekä osaavat analysoida niitä
- osaavat käyttää ja kehittää koulutuksen aikana hankittua asiantuntijuutta ja osaamista kasvatus- ja koulutusalan työssä

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan työelämän rakenteita ja käytäntöjä kasvatustieteellisen asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta, tutustutaan kasvatus- ja koulutusalan työtehtäviin ja organisaatioihin sekä kehitetään omaa kasvatustieteellistä asiantuntijuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Työharjoittelun kesto vähintään 9 viikkoa.


Vaihtoehtoinen suoritusmuoto:
Harjoittelun voi korvata kirjoittamalla esseen soveltuvasta kasvatus- tai koulutusalan työkokemuksesta. Työkokemuksen tulee olla laajuudeltaan vähintään kolme kuukautta. Korvaavaa harjoittelua ei voi koota erilaisista lyhyistä työsuhteista.

Harjoittelun korvaamisasiassa tulee ottaa ensin yhteyttä harjoittelun vastuuopettajaan, jolta saa tarkemmat ohjeet esseen laatimista varten.

Katso tarkempi ohjeistus harjoittelun suorittamisesta ja harjoittelutuen hakemisesta yksikön verkkosivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoille tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot suorittaneilta ei edellytetä KASELOHARJ -harjoittelua.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö