x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSM2 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
EDU-yksikön tutkimusmenetelmätyöryhmä
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot on suoritettu ja kandidaatintutkielma hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään osaamista eriytyvien teemojen kautta. Teemat sisältävät vaihtelevasti eri painotuksia erilaisista analyysimenetelmistä, lähestymistavoista ja aineistonhankinnan menetelmistä. Teemat ovat osin vuosittain vaihtelevia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus rakentuu moduulikohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö