x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
? ymmärtää arvioinnin merkityksen tietämisenä, käytäntönä ja valtana,
? tuntee opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arvioinnin yhteiskunnallisia ehtoja ja edellytyksiä ja
? osaa tarkastella ja arvioida laatu- tai arviointityön käytäntöjä suhteessa koulutuksen tavoitteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulutuksen ja oppimisen laadun ja arvioinnin ohjausjärjestelmiin ja käytäntöihin. Opintojakson aikana hankitaan, sovelletaan ja argumentoidaan tietoa valitusta laadun ja arvioinnin erityisalueesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opiskelija voi valita yhteiskirjoittamisen sijaan itsenäisen esseetyöskentelyn. Tällöin opetuksen toteutustavat ja tuntimäärät muuttuvat vastaavasti. Itsenäinen työskentely tapahtuu jakson sisällä ja se noudattelee jakson aikataulua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointiperusteet ja arvioinnin muodot sovitaan opintojakson alussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arvioinnin teemanumero 2006. Suomen arviointiyhdistys: www.finnishevaluationsociety.net (Julkaisut – Suplementti 2006)

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi.

Foucault, M. 2005. Tarkkailla ja rangaista. (Surveiller et punir, 1975.)

Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1989. Fourth generation evaluation.

Kurki, L & Tomperi, T. 2011. Väittely opetusmenetelmänä – Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä.

Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu
http://karvi.fi/app/uploads/2014/09/Julkaisu_nro_63.pdf

Raivola, R. 2000. Tehoa vai laatua koulutukseen.

Rinne R., Simola H., Mäkinen-Streng M., Silmäri-Salo S. & Varjo J. 2011. Arvioinnin arvo. Suomalaisen perusopetuksen laadunarviointi rehtoreiden ja opettajien kokemana.

Erikseen sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja

Opintojaksolle voivat osallistua tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden lisäksi myös yliopistopedagogiikan opiskelijat.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö