x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kansainvälistyvän informaatioyhteiskunnan ja oppimisympäristöajattelun muutoksia
- ymmärtää erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, niiden kehitystä ja taustalla olevia pedagogisia ratkaisuja
- hallitsee muuttuviin oppimisympäristöihin liittyviä suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taitoja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppimisympäristöajatteluun sekä oppimisympäristöjen ja informaatioyhteiskunnan muutossuuntiin. Jaksolla tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön erilaisiin pedagogisiin malleihin ja ratkaisuihin, digitaaliseen mediaan oppimisen tukena, verkkoyhteisöihin ja ohjaukseen verkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Lukupiiri 0 t 120 t

Luento-opetus sekä tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja opintopiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen (luennot) ja kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien ja kirjallisuuden suorittaminen verkkopohjaisessa opintopiirissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. 2013. 2.painos. Oppimista tukevat ympäristöt – Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus.

Moore, M.G. (toim.) 2013. 3. painos. Handbook of Distance Education. Routledge. Soveltuvin osin. (Saatavilla myös e-kirjana e-käsikirjaston kautta)

Lisäksi erikseen sovittavaa ajankohtaista artikkelikirjallisuutta.

Lisätietoja

Opintojaksolle voivat osallistua tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden lisäksi myös yliopistopedagogiikan opiskelijat.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö