x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatuksen erityisluonteen moraalitietoisuuden ja eettisen toimintakyvyn kehittäjänä
- ymmärtävät kasvatuksen yhteyden ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen muotoutumiseen
- heräävät pohtimaan viisaan luontosuhteen mahdollisuuksia kasvatuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kasvatuskäsityksiin ja kasvatuksen mahdollisuuksiin viisaan luontosuhteen luomiseksi. Luentosarjan painopisteet vaihtelevat vuosittain.
Opintojakson tiedetausta: Kasvatusfilosofia, kasvatushistoria

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luento-/oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehto 1: opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa tentin sekä luennoista että kirjallisuudesta
Vaihtoehto 2: opiskelija osallistuu luennoille, laatii luentopäiväkirjan ja kirjoittaa esseen
Vaihtoehto 3: kirjatentti (sovittavia osia kirjallisuudesta/oppimateriaaleista)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Noddings, N. 1998 tai uudempi painos. Philosophy of Education. Dimensions of Philosophy Series. Westview Press.

Sovittavia osia tai artikkeleita seuraavista teoksista:

Biesta, G. J. J. 2006. Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. Boulder, Co.: Paradigm Publishers.

Martusewicz, R.A. & Edmondson, J. & Lupinacci, J. 2011 tai 2. painos 2014. EcoJustice Education: Toward Diverse, Democratic, and Sustainable Communities. New York: Routledge.

Saari, A. 2011. Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Kasvatusalan tutkimuksia 55. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Saari, A. & Jokisaari, O-J. & Värri, V-M. (toim.). 2014. Ajan kasvatus. Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere University Press.

Värri, V-M. Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. 5. painos 2004 tai vanhempi painos. Tampere University Press.

Artikkeleita sopimuksen mukaan kansainvälisistä julkaisuista, esim. Educational Philosophy and Theory-lehdestä

Lisätietoja

KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri -opintojakson (4 op) voi korvata FIL9 Yhteiskuntafilosofia -opintojakson (5 op) suorittamalla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö