x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa lasten ja perheiden tarpeet tiedostaen sekä yksilö- ja ryhmävarhaiskasvatussuunnitelmaa hyödyntäen
- osaa jäsentää omaa kasvatusajatteluaan
- tuntee päiväkotiyhteisön toimintaa työyhteisönä ja hahmottaa oman toimintansa merkityksen yhteisöjen kehittämisessä
- osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisen kehittämisprosessin
- osaa toimia eettisesti lastentarhanopettajan työtehtävissä
- tiedostaa lastentarhanopettajan vastuun kasvatustiimin pedagogisena johtajana

Sisältö

Opintojaksolla työskennellään lastentarhanopettajan työtehtävissä kokonaisvastuullisesti. Opintojakso sisältää havainnointiin ja suunnitteluasiakirjoihin pohjautuvaa pedagogisen toiminnan suunnittelua. Jaksolla toteutetaan yksilöiden ja lapsiryhmien ohjausta sekä jatkuvuutta edistävää pedagogiikkaa. Jaksolla tehdään yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä. Opiskelija laajentaa ymmärrystään kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä päiväkodista toimintayksikkönä ja osana lähialueen muodostamaa toimintaympäristöä ja varhaiskasvatusverkostoja. Jakson aikana toimitaan eettisesti lastentarhanopettajan työtehtävissä. Jaksolla perehdytään varhaiskasvatuksen kehittämisen mahdollisuuksiin ja keinoihin sekä lastentarhanopettajan pedagogiseen johtajuuteen kasvatustiimissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 22 t 0 t
Harjoitukset 126 t 0 t
Lukupiiri 6 t 0 t

Harjoitukset: työssäoppimista 126 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työssäoppiminen  Osallistuminen opetukseen  6 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Hyväksytty työssäoppiminen ja pedagoginen päiväkirja. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Practical observation  Harjoittelu  6 op
suomeksi
Lisätietoja 

Kansainvälisessä vaihdossa olevat voivat suorittaa jakson korvaavalla tehtävällä Practical observation and reflections (6 op).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Hyväksytty työssäoppimisen suoritus ja pedagogisen päiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi). Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 3. opintovuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö