x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR5 Lasten arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan lapsia, perheitä ja yhteiskuntaa koskeviin, tämän ajan lasten lapsuutta muovaaviin tekijöihin. Lapsuus on osa yhteiskuntaa, jossa lapset elävät aktiivisina toimijoina. Lapsuus on elämänvaiheena itsessään merkityksellinen. Lapsuus on paitsi yksilöllinen myös moninainen, kulttuurinen ja historiallinen ilmiö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää lapsuuden ja lapsen arjen monimuotoisuuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä
-tuntee keskeiset lapsuutta ja lasten asemaa määrittävät asiakirjat ja lainsäädännön
-hahmottaa varhaiskasvatusta ja yhteiskuntaa lapsen näkökulmasta ja tuntee lasten oikeudet
-ymmärtää monenlaisia lapsuuksia ja lapsiperheiden elämää

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lapsuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä sekä keskeisiin lapsuutta, lasten asemaa ja perhe-elämää rakentaviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 109 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää lapsen arkipäivään tutustumisen jäljitystehtävän suorittamisen (12 h).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti (ryhmätentti) ja harjoitustyö (itsenäisenä työnä suoritettava lapsen jäljitystehtävän hyväksytty suoritus).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu tentin arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aalto, E., Alasuutari, M., Heino,T., Lamponen, T. & Rutanen, N. 2011. Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Raportti 51. Helsinki:THL.
Alanen, L. & Karila, K. (toim.). 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. Sovittavin osin.
Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. 2014. Lapsiperheiden hyvinvointi. Helsinki:THL.

Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö