x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiskasvatuksen pedagogiikan erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä lähtökohtia sekä toteutustapoja
- osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- ymmärtää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän kokonaisuuden
- osaa laatia, arvioida ja kehittää eritasoisia opetussuunnitelmia.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään varhaispedagogiikan historiallisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteisiin sekä erilaisiin opetussuunnitelmiin ja pedagogisiin työ- ja toimintatapoihin. Opintojaksolla analysoidaan erilaisia opetussuunnitelmia sekä harjoitellaan niiden arviointia ja kehittämistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 109 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallisuuskuulustelu ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisuuskuulustelun ja harjoitustyön arvosanan keskiarvona.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään teokset:

Karila, K. & Lipponen, L. (toim.). 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Vastapaino.
Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I.  (eds.). 2011. Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. International perspectives on early childhood education and development 4, Springer.

Lisäksi harjoitustöissä erikseen sovittava opetussuunnitelmiin liittyvä oheismateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö