x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää äidinkielen ja kirjallisuuden luonteen monipuolisena taito-, tieto- ja kulttuuriaineena
- osaa ohjata oppilasta tulkitsemaan monenlaisia tekstejä
- osaa soveltaa keskeisimpiä erilaisten tekstien tuottamiseen liittyviä pedagogisia työtapoja
- ymmärtää kirjallisuuskasvatuksen lähtökohtia ja osaa soveltaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja kirjallisuuden käsittelyssä koulussa

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opetusta alkuopetuksesta myöhempiin vaiheisiin. Lukemista käsitellään erilaisten lukustrategioiden ja niihin ohjaamisen näkökulmasta. Jaksolla perehdytään kirjoitusprosessien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin. Opintojaksolla käsitellään lasten- ja nuortenkirjallisuuden eri lajien ja teemojen hyödyntämistä koulun kirjallisuuden opetuksessa sekä kirjallisuuskasvatukseen liittyviä pedagogisia sovelluksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Lukeminen ja kirjoittaminen (3 op)
Luennot 8 t
Pienryhmäopetus 18 t

Lasten- ja nuortenkirjallisuus (2 op)
Luennot 2 t
Pienryhmäopetus 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukeminen ja kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kurssityö. Tentistä sovitaan kurssin alussa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kurssityö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) 2006. Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Otava.

Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. WSOY.

Ajankohtaisia artikkeleita

Lasten- ja nuorten kaunokirjallisuutta (teokset sovitaan kurssin alussa)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö