x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTEP01 Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot 1 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Tiina Myöhänen-Astikainen, Suomen ekonomit
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävissä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään, millainen itse on ryhmässä.

Sisältö

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:
-Miten erottautua työnhaussa
-Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
-Palkitsemisen kokonaisuus ja palkasta neuvotteleminen
-Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
-Työelämän joustot ja mahdollisuudet
-Miten toimia esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa
-Millainen olen ryhmässä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luento-opetus ja harjoitustyöt.

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Luennoilla läsnäolovelvollisuus.
Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä. Ennen intensiivipäiviä suoritetaan ennakkotehtävä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ennakkotehtävä ja -materiaalit toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu