x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYORP1 Orientoivat opinnot 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yksikkö ja kirjasto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JKKYORP1 Orientoivat opinnot 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä.

Opiskelija hallitsee myös oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää Tampereen yliopiston kirjaston palveluita opiskelunsa tukena.


Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet ja e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja oman tutkinto-ohjelman rakenteeseen, suunnitellaan opintoja ja tutustutaan ohjaustahoihin.

Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka on opiskelijan oma opintojen suunnittelun väline. Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää HOPS:iaan opintojen kuluessa. HOPS:n tekoon annetaan tukea.

Lisäksi opintojaksolla käsitellään tieteellisen tiedonhankinnan perusteita: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun jäsentämisestä ja oman tutkinto-ohjelman tiedonlähteistä; hakutavat; perusteet; opiskelussa tarvittavien kirjaston tarjoamien palveluiden ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja aineistojen käytön tieteellisen käytön perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Harjoitukset

Suositeltava suoritusajankohta:
1. lukuvuosi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Orientoivat opinnot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)  Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Tiedonhankintataidot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kokonaisuuden vastuuhenkilö opintopäällikkö.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu