x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa organisaatiotutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä pystyy analysoimaan ja vertailemaan yrityksen toimintaa käyttäen hyväksi erilaisia organisaatioteoreettisia malleja.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat eri organisaatioteoriat (klassinen, ihmissuhdelähtöinen, järjestelmäteoreettinen, tulkinnallinen, kriittinen ja jälkimoderni teoria) ja niiden soveltaminen tutkimuksessa. Teorian roolia tarkastellaan yrityksen toiminnan analysoinnissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Esitelmät ja tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Esitelmät, lukupiiri, kirjatentti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hatch, M.J. (2009) Organization Theory. Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press: Oxford.
  2. Morgan, G. (2007) Images of Organizations, Sage: Thousand Oaks.
  3. Peltonen, T. (2010) Organisaatioteoria. Klassisesta jälkimoderniin. Helsinki: WSOYPro.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 2.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu