x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS23 Organisaatio, hallinto ja johtaminen 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää korkeakouluorganisaation ja sen yksiköiden johtamista ja kehittämistä koskevia teorioita ja ajattelumalleja sekä osaa yhdistää ja soveltaa niitä käytännön erilaisiin ja uusiin kehittämistilanteisiin.

Sisältö

- Korkeakouluorganisaatioiden erityispiirteet
- Johtaminen ja päätöksenteko korkeakouluissa
- Korkeakouluorganisaatioiden hallinnon kehittäminen
- Yrittäjämäiset korkeakoulut

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelija voi osallistua HALKOS23-opintojaksolle suoritettuaan HALKOS22-opintojakson.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö. Opiskelijan edellytetään osallistuvan myös jakson luennoille sekä seminaariin harjoitustyön laatimisen lisäksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Birnbaum, R. (1988) How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass tai Manning, K. (2013). Organizational theory in higher education. New York: Routledge. (E-kurssikirja)

2) Clark, B.R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon Press. (soveltuvin osin)

3) Clark, B.R. (2004) Sustaining Change in Universities, Open University Press (soveltuvin osin)

4) Kezar A., Carducci, R. & Contreras-McGavin, M. (2006) Rethinking the "L" Word in Higher Education: The Revolution of Research on Leadership. ASHE Higher Education Report 31(6). (soveltuvin osin)

5) Harisalo, R. (2008). Organisaatioteoriat. Tampere: Tampere University Press. (E-kurssikirja)

6) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita: 

Kuoppala, K. (2014) Korkeakoulut organisaatioina. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.). Korkeakouluhallinto. Helsinki: Gaudeamus, 245–290.

Virtanen, T. (2014). Johtaminen korkeakouluissa. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.). Korkeakouluhallinto. Helsinki: Gaudeamus, 291–330.

sekä muita jaksolle osoitettuja ajankohtaisartikkeleita

Lisätietoja

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu