x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS01 Tilinpäätöksen tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää julkisyhteisöjen taloudellisen informaation sisältöön ja sen tulkintaan sekä alan tutkimukseen. Opintojaksolla opiskelija laatii case-harjoituksina talousanalyyseja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2016 ensimmäisessä periodissa. Itsenäisesti kurssin voi suorittaa ne, jotka aikovat valmistua keväällä 2016.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu