x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA14 Tiedon tuottamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Opiskelija osaa hahmottaa laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja ja hänellä on myös metodologiset edellytykset tehdä kandidaatintutkielma laskentatoimen alueelta sekä arvioida tutkimusta.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Hyvä tieteellinen käytäntö; Laskentatoimen tutkimusteemat, aineistot ja analyysimenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. e-aineistot: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  2. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu