x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAA11 Business Ethics 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATVAP11 Business Ethics 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

By the end of the course the student will be able to comprehend what business ethics is about and why it is important. The student will be aware of different ethical theories and understands the ethical dimensions of business decision-making. The student will be able to identify and apply tools to improve ethical practices in business.

Sisältö

Ethical theories and the concepts of business ethics; Ethical decision-making; Tools for developing business ethics practices.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures, individual and group assignments, and written exam  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

The course comprises of lectures, individual and group assignments and a written exam of the course material.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Individual assignment  Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Lisätietoja 

Instructions for individual assignment in teaching schedule.

Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Crane, A. and Matten, D.: Business Ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (3rd or latests ed.)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu