x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä moduuli POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Rauhan- ja konfliktintutkimuksen alan tutkimuskirjallisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys rauhan- ja konfliktintutkimuksen viimeaikaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Hän on perehtynyt syvällisesti keskeisiin sodan ja rauhan kysymyksiin, joita koskevat uusimmat keskustelut ja merkittävimmät teoreettiset lähestymistavat hän tuntee. Hän osaa kritisoida ja soveltaa tutkimuksessa esitettyjä väitteitä ja näkökulmia omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Opintojakson aihealueet käsittelevät sotien ja konfliktien syitä, turvallisuustutkimusta ja erityisesti turvallistamisen teoriaa, konfliktinratkaisua, rauhanvälitystä sekä sodan ja rauhan normatiivisia kysymyksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Beardsley, The Mediation Dilemma. Cornell UP 2011. (2 ECTS)

Floyd, Security and the Environment. Securitization Theory and US Environmental Security Policy. Cambridge University Press 2010. (2 ECTS) or
Balzacq
(ed.), Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve. Routledge 2010. (e-literature) (2 ECTS)

Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War. Routledge 2006. (e-literature) (2 ECTS)

Harle, Ideas of Social Order in the Ancient World. Greenwood Press 1998 (3 ECTS) or
Harle
, Enemy with a Thousand Faces. Praeger Publisher 2000. (3 ECTS)

Harvey, Explaining the Iraq War. Cambridge University Press 2011. (e-literature) (2 ECTS)

Keller - Allan (ed.), What is Just Peace? Cambridge University Press 2006. (e-literature) (2 ECTS)

Reid, The Biopolitics of the War on Terror. Routledge 2009 (2 ECTS) or
Dillon - Reid
, The Liberal Way of War. Routledge 2009. (e-literature) (2 ECTS)

Vasquez,The War Puzzle Revisited. Cambridge University Press 2009. (e-literature) (3 ECTS)

Väyrynen, Culture and International Conflict Resolution. Manchester University Press 2001. (2 ECTS)

Wallensteen, Peace Research. Theory and Practice. Routledge 2011. (2 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

10 opintopistettä seuraavista:

Beardsley, The Mediation Dilemma. Cornell UP 2011. (2 op)

Floyd, Security and the Environment. Securitization Theory and US Environmental Security Policy. Cambridge University Press 2010. (2 op) tai
Balzacq
(toim.), Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve. Routledge 2010. (e-aineisto) (2 op)

Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War. Routledge 2006. (e-aineisto) (2 op)

Harle, Ideas of Social Order in the Ancient World. Greenwood Press 1998 (3 op) tai
Harle
, Enemy with a Thousand Faces. Praeger Publisher 2000. (3 op)

Harvey, Explaining the Iraq War. Cambridge University Press 2011. (e-aineisto) (2 op)

Keller - Allan (toim.), What is Just Peace? Cambridge University Press 2006. (e-aineisto) (2 op)

Pinker, The Better Angels of Our Nature. Viking 2011 (4 op)

Reid, The Biopolitics of the War on Terror. Routledge 2009 (2 op) tai
Dillon - Reid
, The Liberal Way of War. Routledge 2009. (e-aineisto) (2 op)

Vasquez,The War Puzzle Revisited. Cambridge University Press 2009. (e-aineisto) (3 op)

Väyrynen, Culture and International Conflict Resolution. Manchester University Press 2001. (2 op)

Wallensteen, Peace Research. Theory and Practice. Routledge 2011. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu