x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmät (luentokurssi) 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Suoritetaan yhdessä POLKVA12-menetelmäseminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee keskeiset kansainvälisten suhteiden teoriat ja pääkoulukunnat sekä niihin liittyvät tutkimuksen tekemisen tavat. Hän osaa tunnistaa ne tutkimuskirjallisuudesta, arvioida niitä kriittisesti, vertailla niitä toisiinsa sekä soveltaa teorioita käytännön ilmiöihin ja tutkimusaineistoihin.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat.

Toteutustavat

Luentokurssi 21 h ja harjoitustyöt. Luentokurssi muodostuu luennoista ja ryhmätöistä. Luennolla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat. Opiskelijat syventävät tietämystään kurssilla jaettavalla artikkelimateriaalilla, jota käydään lävitse ryhmissä. Kursseilla tehtävät harjoitustyöt arvostellaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Dunne – Kurki – Smith (ed.), International Relations Theories – Discipline and Diversity. Oxford 2007 (3 ECTS),

Weber, International Relations Theory – A Critical Introduction. Routledge 2009. 3rd edition (or 2nd edition from 2004) (1 ECTS) 

Hollis – Smith, Explaining and Understanding International Relations. Oxford University Press 1991 (1 ECTS).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osallistuminen luennoille ja ryhmätöiden tekemiseen sekä luentokuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla oheislukemistona Dunne-Kurki Smith: International Relations Theories. Discipline and Diversity. Oxford University Press, sekä luennoilla jaettava artikkelimateriaali.

Muut kuin tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa jakson myös kirjatentillä:

Dunne-Kurki Smith: International Relations Theories. Discipline and Diversity. Oxford University Press.

Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations. Clarendon Press 1991.

Cynthia Weber: International Relations Theory. A Critical Introduction. 2. painos, Routledge 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu