x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS35 Talous- ja kehityspolitiikan teemoja 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATTAS35 Talouspolitiikan teemoja 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talous- ja/tai kehityspolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset ja osaa analysoida ja arvioida talous- ja/tai kehityspoliittista keskustelua ja päätöksentekoa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään vuosittain vaihtuvia talous- ja/tai kehityspolitiikan teema-alueita, kuten politiikan arviointia teoreettisten ja empiiristen menetelmien avulla, poliittisen taloustieteen malleja ja talous- ja/tai kehityspolitiikan lohkoja.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut kandidaattitasolla kaikki taloustieteeseen suuntaavat opinnot.

Toteutustavat

Opintojakson luennot ajoittuvat kevätlukukaudelle, mutta opintojaksoa ei luennoida joka lukuvuosi.

Opetuskieli

suomi, englanti

Opintojakso luennoidaan suomeksi tai englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Kirjallinen tenttiminen (tai muu sovittu opintosuoritus) on mahdollinen, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Tästä mahdollisuudesta kiinnostuneen opiskelijan tulee kirjallisuusvaatimuksista sopiakseen ottaa yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ilmoitettava materiaali.
2. Besley, Timothy (2007): Principled Agents?: The Political Economy of Good Government. Oxford University Press.
3. Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre & Pisani-Ferry, Jean (2010): Economic Policy: Theory and Practice. Oxford University Press.
4. Basu, Kaushik (2003): Analytical Development Economics: The Less developed economy revisited. MIT Press.
5. Aghion, Philippe & Howitt, Peter (2009): The Economics of Growth. MIT Press.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu