x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla Euroopan maiden poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja tuntee niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija omaa erityisen vahvat tiedot Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen poliittisesta järjestelmästä. Hän kykenee arvioimaan miten pohjoismainen demokratia eroaa muiden Euroopan valtioiden poliittisista kulttuureista ja miten valta jakautuu Suomen politiikassa.

Sisältö

Euroopan valtioiden poliittiset järjestelmät; edustuksellinen demokratia; Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät; Suomen poliittisen järjestelmän kehitys; vallan jakautuminen Suomen politiikassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2011. 5th edition. (3 ECTS)

Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press 2016. 3rd edition. (2 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2011. 5. painos (3 op).

Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press 2016. 3. painos (2 op) tai

Raunio - Wiberg (toim.), Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Gaudeamus 2014. (2 op) tai

Ruostetsaari, Vallan sisäpiirissä. Vastapaino 2014. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu