x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja on saanut yleiskuvan tieteenalan teorioista, osa-alueista ja kehityksestä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet käsittelevät kansainvälisen politiikan tutkimuksen institutionaalista ja sisällöllistä kehitystä, sen keskeisiä teorioita ja käsitteitä tuoden esiin oppialan eri osa-alueet kansainvälisen järjestelmän, ulkopolitiikan, rauhan- ja konfliktintutkimuksesta kansainväliseen poliittiseen talouteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 h ja luennon yhteydessä tentittävä kirjallisuus.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luento-opetus 24 h ja luennon yhteydessä tentittävä kirjallisuus tai kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Luentokuulustelun yhteydessä tentittävä kirjallisuus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus tentitään luentokuulustelun yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

tai

Hakovirta, Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus. Kustannus 54 2012. 2. painos (3 op)

ja

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3. painos (2 op)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus tentitään sähköisessä tentissä, johon ilmoittaudutaan Tenttiksen kautta (sähköinen tenttipalvelu). Sähköisen tentin tekeminen ei vaadi ilmottautumista luentokurssille.

englanniksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2nd edition (3 ECTS)

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3rd edition (2 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

tai

Hakovirta, Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus. Kustannus 54 2012. 2. painos (3 op)

Kirjallisessa tentissä koko jakson (5 op) suorittaville lisäksi:

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3.  tai uudempi painos (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu