x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA15 Organisational Change Dynamics and Management 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

After completing the course, student is able to approach organisations from different theoretical viewpoints. Student is able to analyse organisational structures, and argue the suitability of structure with the strategy, tasks, and environmental challenges of a given organisation. Student understands the relevant issues and managerial challenges in organizational change dynamics. Student masters theories and models for improving organisational structures and management.

Sisältö

Organisation theory; Organisational structures; Organisational change; Organisational planning; Organisations as complex systems; Systems theory and complexity theory, and organisational change; Models of organisational development and change; Organisational networks as value networks; Management of change in complex organisational context.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Kirjallinen tentti  3 op
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morgan, Gareth: Images of Organization. SAGE, Updated edition 2006 or newer

Articles 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu