x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS41 Yritysverotuksen syventävä opintojakso 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tuloverotuksen, erityisesti yritysverotuksen, erityiskysymyksiä ja osaa ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Opiskelija tunnistaa tuloverotukseen liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja verosuunnittelun rajat ja osaa ottaa nämä huomioon yrityksen taloudellisissa ratkaisuissa, toiminnan suunnittelussa ja muussa yrityksen päätöksenteossa.

Sisältö

1 Yritysjärjestelyt
2 Konsernit verotuksessa
3 Yrityksen ja sen omistajan verotuksen erityiskysymykset
4 Verosuunnittelu ja sen erityiskysymykset
5 Uusin oikeuskäytäntö
6 Verolainsäädännön kehittämishankkeet
7 Muut verotuksen ajankohtaiskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tentissä saa käyttää Verolait tai Verosäädökset -teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Andersson, Edward - Penttilä, Seppo: Elinkeinoverolain kommentaari, 2014 tai uudempi painos
  2. Immonen, Raimo - Ossa, Jaakko - Villa, Seppo: Osakeyhtiön pääoman hallinta, 2014
  3. Honkamäki, Tuomas - Pennanen, Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja, 2015

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu