x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA15 Kaupunkien maankäytön pelikenttä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
aluetieteen yliopistonlehtori, ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Seminaarissa opiskelija soveltaa Ympäristökiistat ja niiden hallinta (HALYAA 14) ?opintojaksolla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla sovelletaan HALYAA14 käsiteltyjä teoreettisia, käsitteellisiä ja menetelmällisiä näkökulmia ajankohtaiseen todelliseen tapaukseen. Opintojaksolla paneudutaan oman tutkimusongelman rajaamiseen ja tutkimuksellisen ryhmätyöraportin toteuttamiseen. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan maankäytön politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän osaa soveltaa tieteenalan käsitteellisiä lähtökohtia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja toteuttaa tällä perusteella harjoitustyön pienryhmässä.

Sisältö

Seminaarissa opiskelija soveltaa Ympäristökiistat ja niiden hallinta (HALYAA 14) ?opintojaksolla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä. Opintojaksoon kuuluu luentoja, oheislukemisto ja ryhmätyö. Ryhmätyössä opiskelijat tarkastelevat valitsemaansa ajankohtaista esimerkkitapausta, jonka kautta he analysoivat intressejä, konfliktidynamiikka, toimijoita ja näkemysten sekä prosessien politisoitumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

luennot, oheislukemisto ja ryhmätyö

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Study materials:

Fischer Frank; John Forester (1993) The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Duke University Press.

Flyvbjerg,Bent (1998) Rationality and power : democracy in practice. University of Chicago Press, Chicago.

Hajer, Maarten; Ton Dassen (2014) Smart about Cities visualizing the challenge for 21st century urbanism. Nai 010 Publishers.

Hajer, Maarten(2009) Authoritative Governance: Policy Making in the Age of Mediatization. Oxford University Press.

Yanow, Dvora (2000) Conducting Interpretive Policy Analyses. Sage, University Paper, Qualitative Research Methods Series, Volume 47.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Suoritustapa tarjolla tutkinto-opiskelijoille vain poikkeustapauksissa.

Modes of Study:

Book examination, electronic exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu