x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA12 Ympäristöhallinnan muutos 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
ympäristöpolitiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Opintojakso luo jäsentyneen yleiskatsauksen ympäristöhallintaan ja sen muutokseen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keinoin. Opintojakson keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat: (1) yhteiskunnan ja ympäristön muutos (2) ympäristöpolitiikan ajalliset ja tilalliset mittakaavat ja (3) yhteiskunnan kyky kohdata ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja ongelmia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan ja ympäristön muutosprosesseja käyttäen apunaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristöpolitiikan ajattelutapaa ja peruskäsitteistöä. Opintojakson jälkeen opiskelijat tuntevat keskeiset ympäristöhallinnan tarkastelu- ja analyysitavat ja osaavat soveltaa niitä jäsentämään yhteiskunnassa ja muussa luonnossa ilmenevien muutosprosessien keskinäisiä suhteita.

Sisältö

Opintojakson luento-osuudella käsitellään yhteiskunnan ja muun luonnon yhteisten muutosprosessien keskeisiä sisältöalueita. Niitä ovat esimerkiksi ympäristö- ja luonnonvarahallinta, ilmastonmuutos, kestävyyden tulkinnat, transitiomallit sekä vihreä talous ja ekosysteemipalvelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Study materials:

Evans, J. 2012. Environmental Governance. Routledge.

Held, D., Theros, M., Fane-Hervey, A. (eds.) 2012. The Governance of Climate Change: Science, Politics and Ethics.Polity Press.

Luentotentin yhteydessä suoritetaan luentoja tukeva oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoja tukeva artikkelimuotoinen E-aineisto jaetaan opintojaksolla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu